Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
400 postów 1838 komentarzy

Wielotematyczna mieszanka Iluzji z Rzeczywistością

Pluszak - Obserwator wybranych fragmentów Życia przedstawia... Wielotematyczna mieszanka Iluzji z Rzeczywistością. Kontakt: pluszak@nowyekran.net; lub UKF i VHF znak wywoławczy: SQ9NOR, QRG: 145.250MHz, 434.575MHz, 145.7125MHz (SR9B), 439.375MHz (SR9SK)

Katastrofa TU-154M- Raport Komisji Jerzego Millera – półbeczka & przeciążenia - dlaczego kłamią?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Na podstawie przytoczonych danych można postawić tezę że TU-154M 101 nie wykonał półbeczki gdyż przeczą temu przedstawiane argumenty !!!

Autorzy: Marek Dąbrowski & Pluszak

W załączniku do raportu końcowego Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego zawarto dwie tabele, tabela 1, parametry lotu samolotu TU-154M oraz wartości identyfikujące położenie jego organów sterowania w siedmiu charakterystycznych punktach, strona 70 (2/14), oraz tabela 2, parametry lotu samolotu TU-154M nr 101 (90A837) charakteryzujące jego położenie w trakcie kontaktu z przeszkodami terenowymi oraz miejscu zetknięcia z ziemią.

Załącznik do raportu końcowego KBWLLP, Tabela 1.


Z tabeli tej można odczytać między innymi kąty przechylenia Tupolewa. Wartością zmierzoną (rubryka „kąty przechylenia) jest kąt minus 2,5 stopnia, samolot pod takim kątem miał zahaczyć skrzydłem o brzozę.

Kolejne kąty przechylenia zostały WYLICZONE!

- kąt minus 90 stopni (kąt wyliczony!) – zmniejszenie obrotu wolantu – koniec próby utrzymania lotu bez przechyleń,
- kąt minus 120 stopni (kąt wyliczony!) – koniec zapisu QAR,
- kąt minus 150 stopni (kąt wyliczony!) – zderzenie z ziemią,

Analizując tabelę nr 1 oraz czas jaki upłyną od zahaczenia Tupolewa skrzydłem o brzozę (6.41.02.8), do miejsca zderzenia z ziemią (4.41.07.5) można się dowiedzieć że:

- od miejsca zahaczenia Tupolewa skrzydłem o brzozę do miejsca destrukcji samolotu upłynęło 4,7 sekundy,
- od miejsca zahaczenia Tupolewa skrzydłem o brzozę do obrotu samolotu o kąt 87,5 stopnia upłynęło 1,7 sekundy'
- koniec zapisu QAR nastąpił na wysokości 17 metrów nad ziemią (wysokość radiowa)'
- maksymalne przeciążenie jakie zanotowały przyrządy to 1.22g (rubryka
przeciążenie pionowe”,
przeciążenie mniejsze od przeciążeń występujących na średniej wielkości karuzelach),
 - od miejsca zahaczenia Tupolewa skrzydłem o brzozę do końca zapisu QAR Tupolew wzbił się w powietrze o 11,9 metra (rubryka „wysokość radiowa”),
- od miejsca zahaczenia Tupolewa skrzydłem o brzozę do miejsca destrukcji samolotu Tupolew pokonał dystans 320 metrów,

Załącznik do raportu końcowego KBWLLP, Tabela 2.


Analizując wybrane dane z tabelki nr 2 można się dowiedzieć między innymi że:

- rubryka „kąt przechylenia samolotu”, wszystkie kąty wpisano jako wartości ZMIERZONE!

- od miejsca zahaczenia Tupolewa skrzydłem o brzozę do miejsca w którym Tupolew miał zahaczyć o kępę drzew wysokość samolotu w stosunku do ziemi wzrosła o 11,9 metra,
- od miejsca zahaczenia Tupolewa skrzydłem o brzozę do miejsca śladów lewego skrzydła, lewego steru wysokości oraz statecznika pionowego Tupolew pokonał dystans 320 metrów,
- w miejscu w którym Tupolew miałby zahaczyć o linię energetyczną nie ma podanej wartości wysokości Tupolewa w stosunku do ziemi,

Raport urzędu energetycznego Smoleńsk Energo dotyczący zerwania kabla elektrycznego, o który miał zahaczyć Tu-154M 101, podaje godzinę zerwania 10:39:35 czasu lokalnego. W tym czasie wg Raportu Końcowego KBWLLP TU-154M 101 był ponad 400 metrów nad ziemią, w odległości ok. 8 kilometrów od progu pasa.

Symulacja półbeczki - Siergiej Amelin, dane źródłowe Załącznik do Raportu Końcowego KBWLLP, scalenie danych z symulacją - Pluszak.


Tabela 1

Jak widać w Tabeli numer 1, dla punktu numer 5 (lokalizacja punktu 5 na Rysunku 1 z Załącznika) i obliczonego przez Komisję kąta przechylenia 90 stopni wystąpił odczyt radiowysokościomierza o wartości 15,6 m (odczytu tego nie oznaczono 15,6 m jako „obliczenia”).

Wyżej wymienionemu zapisowi z Tabeli 1 jednoznacznie zaprzecza Tabela 2 w odniesieniu do Rys.2 w tym samym załączniku. Na rysunku 2 w miejscu oznaczonym „5” na rys.1 po prawej stronie toru lotu znajdują się drzewa- topole, oznaczone „11” i „12”.

Dla topoli „11” i „12” kąt przechylenia samolotu podany w Tabeli 2 to odpowiednio: 120 st. dla „11” i „12”.

Załącznik do raportu końcowego KBWLLP, Tabela 2.


Jak KBWLLP tłumaczy, że w Załączniku nr 4 temu samemu miejscu odpowiadają dwa różne kąty przechylenia: 90 stopni według Tabeli 1 oraz 120 stopni według Tabeli 2?

Dodatkową wątpliwość co do rzeczywistej wartości przechylenia samolotu w tym punkcie stwarzają odczyty radiowysokościomierza, który w tym miejscu zgodnie z Tabelą 1 miał pokazywać wysokość radio 15,6 m.

Odczyt 15,6 m pochodzi ze znajdującego się na wyposażeniu Tu-154M radiowysokościomierza typu RW-5M. Instrukcja urządzenia (poniżej) jednoznacznie wskazuje że dla lotu z kątem przechylenia powyżej 30 stopni jego odczyty są obarczone dużym błędem, zaś maksymalny kąt przechylenia dla normalnej pracy radiowysokościomierza wynosi 15 stopni.

RW-5M, frgm instrukcji.

 
Jak podano w Załączniku 4 do Raportu, w punkcie numer 5 samolot leciał z kątem przechylenia 90 stopni (Tabela 1) lub 120 stopni (Tabela 2) w terenie na którym znajdowały się pojedyncze, o tej porze roku bezlistne drzewa-topole (oznaczone na rys.2 w Załączniku 4 numerami „11” i „12”), zatem wiązka radiowysokościomierza pracującego na fali o długości 7 cm (dane z instrukcji urządzenia), z racji faktu iż nadajnik radiowysokościomierza znajduje się w dolnej części kadłuba samolotu, nie mogła w tym czasie odbijać się od ziemi.

RW-5M, frgm instrukcji.


Należy zwrócić uwagę, że dla kąta przechylenia 120 stopni (jak w Tabeli 2) nadajnik radiowysokościomierza nie może dać żadnych odczytów, ponieważ jest skierowany skośnie do góry, a nie w kierunku ziemi. Ponadto, instrukcja radiowysokościomierza RW-5M stanowi, że wiązka radiowysokościomierza może odbić się wyłącznie od gęstego masywu leśnego, a nie pojedynczych drzew („rzadki las”).
 
RW-5M, frgm instrukcji.


Komisja w Raporcie nie wyjaśniła, w jaki sposób zmierzono podaną w Tabeli 1 do Załącznika 4 wartość wysokości radiowej 15,6 metra dla kąta przechylenia samolotu 90 st. (wg Tabeli 1) i 120 st. (wg Tabeli 2).

Rejestrator MSRP-64 mierzy przechylenie (Roll) w zakresie +/- 82,5 st. Max. Roll na Fig.24 i 25 Raportu MAK to  ok.-65 st. Podobnie jest w Raporcie KBWLPL.

Rejestrator MSRP-64, zakres pomiaru z lewego sztucznego horyzontu: poz.10.


 

Rejestrator MSRP-64, zakres pomiaru z lewego sztucznego horyzontu: poz.24


Nikt z KBWLLP nie wyjaśnił, dlaczego zapis Roll został zakończony na 65st., mimo że według MAK oraz KBWLLP Tupolew 101 dalej „kręcił smoleńską beczkę autorotacyjną.”Na pokładzie Tupolewa było 96 osób, przyjmując 70 kg za średnią wagę każdego z pasażerów, plus wagę bagażu plus wagę paliwa daje nam łącznie około 80 ton. Przy prędkości około 250km/h trzeba by użyć potężnej siły aby taką maszynę obrócić o 160 stopni. Nie ma możliwości aby Tupolew o wadze około 80 ton (w chwili upadku), lecący trochę powyżej prędkości minimalnej wykonał półbeczkę w przeciągu 4,7 sekundy.

Lekarz pogotowia ratunkowego Nikołaj Jakowlewicz Bodin, foto fot. M. Borawski, Nasz Dziennik.


Kolejnym argumentem przemawiającym przeciwko półbeczce jest informacja przekazana prokuratorowi Tomaszowi Mackiewiczowi przez lekarza pracującego w smoleńskim pogotowiu Nikołaja Jakowlewicza Bodina, naocznego świadka zderzenia Tu-154M z brzozą 10 kwietnia ubiegłego roku na lotnisku pod Smoleńskiem. Wg relacji świadka, który w czasie katastrofy był na swojej działce przylegającej do lotniska Siewiernyj, samolot miał wypuszczone podwozie. Po kolizji Tupolewa z drzewem samolot leciał dalej na zachód w linii prostej, wciąż obniżając lot. Bodin nie zauważył, by samolot uległ uszkodzeniu w chwili uderzenia w drzewo. Nie potwierdza, by odpadł jakikolwiek fragment skrzydła, widział za to ściętą górną część drzewa, która odpadła na północ. Lekarz pobiegł za samolotem. Dopiero przed garażami, za asfaltową drogą zobaczył skrzydło z biało-czerwonym malowaniem, wiszące na drzewie.

Na podstawie przytoczonych danych można postawić tezę że TU-154M 101 nie wykonał półbeczki gdyż przeczą temu przedstawiane argumenty: kąty przechylenia Tupolewa są wyliczane, z kolei wiązka fal radiowych nadajnika radiowysokościomierza RW-5M dla kąta przechylenia 120 stopni nie może dać żadnych odczytów wysokości samolotu, ponieważ wiązka fal jest skierowana skośnie do góry, a nie w kierunku do ziemi. Kolejnym argumentem przeciwko twierdzeniu że TU-154M 101 miał wykonać półbeczkę jest informacja przekazana prokuratorowi Tomaszowi Mackiewiczowi przez lekarza pracującego w smoleńskim pogotowiu Nikołaja Jakowlewicza Bodina (jest to prawdopodobnie ostatnia osoba która widziała Tupolewa w całości).

Przeciążenia

Gdy w ubiegłym roku pojawiła się informacja że niektórzy pasażerowie Tupolewa mogli przeżyć katastrofę samolotu natychmiast pojawiła się kolejna informacja o tym że na pasażerów Tupolewa oddziaływało przeciążenie 100g, w przypadku tak dużego przeciążenia nie było szans na przeżycie kogokolwiek z pasażerów Tupolewa.

„Na pasażerów oddziaływało przeciążenie wielkości ok. 100 g. Przeżycie było w takich okolicznościach niemożliwe” – tak głosił rosyjski raport MAK na temat katastrofy Tu-154.

„...Rosyjska gazeta "Młody Komsomolec" przytoczyła słowa Edmunda Klicha, z których wynika, że nie wszyscy z rządowego Tupolewa zmarli w momencie zderzenia. Nikt jednak nie miał szans na przeżycie z powodu dużego przeciążenia:

- Niektórzy pasażerowie prawdopodobnie skonali jakiś czas po katastrofie, jednak w czasie upadku ulegli obrażeniom, nie dającym szans na przeżycie. - objaśniał Edmund Klich.

Na czym polegały obrażenia? Były one spowodowane m.in. przeciążeniem jakie trwało zaledwie 6s. Był to czas od zderzenia samolotu z drzewem do uderzenia w ziemię. Sekcja zwłok pokazała, że na pasażerów oddziaływały przeciążenia powyżej 100g...”
 

źródło: Fakt, W Smoleńsku żyli jeszcze 15 minut po katastrofie?

Z tabeli pierwszej Załącznika do Raportu Końcowego KBWLPL wynika że maksymalne przeciążenie jakie zanotowały przyrządy to 1.22g (rubryka przeciążenie pionowe”).

Dużą ilość szczątków tupolewa oraz rozczłonkowanie pasażerów Tupolewa nie da się wytłumaczyć ani przeciążeniami rzędu 100g, ani domniemaną półbeczką w wykonaniu Tupolewa 101. A więc po raz kolejny można ponowić pytanie:

Co rozdrobniło TU-154M 101 oraz pasażerów tego samolotu na tysiące kawałków?

KOMENTARZE

 • Witam!
  "Fakt, W Smoleńsku żyli jeszcze 15 minut po katastrofie?". A jeżeli żyli znacznie dłużej ? www.smolensk-auto.ru/forum/index.php?showtopic=16192
 • epidemia?
  Generał Konstantyn Morew, szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa w Twerze, popełnił samobójstwo – podało Interfax powołując się na źródło w Centralnym Okręgu Federalnym. „Konstantyn Anatoliewicz zginął w wyniku postrzału z pistoletu” – tak brzmi oficjalna wersja.
  To właśnie w Twerze służył do niedawna, dowodzący kontrolerami rosyjskimi podczas tragicznego lotu prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, pułkownik Nikołaj Krasnokutski.

  http://www.portal.arcana.pl/Szef-fsb-popelnil-samobojstwo,1521.html
 • @Ewa Rembikowska
  Ilu jeszcze ludzi zginie aby na jaw nie wyszedł zamach na TU 154
 • @Autor
  Świetny wpis !!!
 • Amielin
  opublikował sfałszowane ilustracje i diagramy

  wystarczy porównać wysokość brzozy (5-6 m do ścięcia) z szerokością tupolewa (38 m)

  - na jego ilustracjach Tu154 jest dwukrotnie mniejszy po to by mógł się obrócić na plecki
 • Autor.
  Te wszystkie dywagacje, obliczenia, przypuszczenia i podejrzenia to mozna o kant D....y potłuc!!! Paru blogerów, w tym ja, zadało kilkanascie pytań, na które nie ma odpowiedzi! Dopóki tych odpowiedzi nie będzie, to j/w! Dwa pytania podważają wszystkie te śledcze domysły:dlaczego nie ma ŻADNYCH zdjęć i filmów z pożegnania i wylotu tak WAŻNEJ delegacji?
  Dlaczego Wisniewski i Bahr nie widzieli ciał, 120 foteli i bagazy na tym pobojowisku? Bor nie czekał na" lotnisku", bo nie było na kogo!
  Dlaczego zdradek sikorski uaktywnił szpiega Turowskiego, do organizacji tej wizyty i ten agent, szpiegował przez 10 lat, jako nowicjat w Zakonie Jezuitów w Watykanie, Jana PawłaII ? Tych pytań jest dużo więcej i do nich dochodzą pytania o "katastrofę" Casy, która wyglada po latach podobnie. Jak A.Macierewicz odpali 3 białą księgę, techniczną i będą w niej dane z USA, komisji, której przewodniczy Dr.inż Nowaczyk,
  to skonczą się dywagacje a furgot w "MENDIACH" będzie wielki i winni zaniedbań zaczną się zastanawiać, jak i gdzie wiać!
 • @Acontrario
  Dane do tego wpisu pochodzą z raportu końcowego KBWLLP oraz rosyjskojęzycznych instrukcji MSRP-64 i RW-5M.
 • Sekcja zwłok pokazała, że na pasażerów oddziaływały przeciążenia powyżej 100g
  czy jest dokumentacja tych sekcji ?
 • @Pluszak
  Tak, ale Amielin jest nieoficjalnym fotografem komisji Millera...

  Opisuję tylko fakty - spójrz na wykres z brzozą, szerokość Tu jest dwa raz mniejsza niż być powinna

  http://smolensk-2010.pl/wp-content/uploads/2010/09/TU-154-brzoza.jpg
 • @zibi
  Jak Macierewicz odpali 3 BK to media

  a. przemilczą to

  b. zrobią z niego wariata po raz kolejny

  c. wyemitują w tym czasie reportaż o Tusku otwierającym nowy stadion i obwodnicę, tak jak dzisiaj, włączam tv by obejrzeć konwencję pis a tu Tusk, Tusk, Tusk
 • @Acontrario
  Czy ktoś mi wyjaśni, w którą stronę zacznie się przekręcać samolot któremu urwało się skrzydło ?

  Urwanym skrzydłem w dół czy w górę ? Bo niby czemu lżejsze skrzydło ma iść w dół ?????
 • @Acontrario
  Aml to dezinformator, podobnie jak kilku innych rosyjskojęzycznych panów, miałem okazję już pisac na ten temat, a przy okazji "fachowiec" od procesorów, fotografii, obliczeń, wykresów, panoram fotograficznych, profili terenu itd itp.

  Czy to aby na pewno jedna osoba? :)
 • @loktar
  w praktyce lotniczej samolot leci dalej, jeśli urwie większy kawałek to przekręci się w lewo ze względu na utratę siły nośnej

  tylko niech mi ktoś wyjaśni co ten kawałek robi kilkaset metrow dalej koło świerka... pofrunął pod kątem 45 stopni?
 • @Pluszak
  niczym Sławomir Wiśniewski - rajdowiec, montażysta, szpieg-amator, gwiazda komisji macierewicza, niespełniony filmowiec
 • @Acontrario
  leży :)

  O wyjaśnienie tej zagadki trzeba zapytać te wszystkie osoby które "się podpisały" ( albo wydrukowały jakąś komputerowa czcionką).

  A przy okazji kilka detali z tego wpisu zostało uwzględnione w II turze pytań do KBWLLP.
 • @loktar
  "Bo niby czemu lżejsze skrzydło ma iść w dół"
  Bo to nie waga skrzydła decyduje o utrzymywaniu samolotu w powietrzu, ale siła nośna proporcjonalna do powierzchni skrzydła(mniejsza powierzchnia urwanego skrzydła, mniejsza siła utrzymująca samolot w poziomie- na drugie nieuszkodzone skrzydło działa większa siła skierowana w górę powodując, że samolot przechyla się w dół skrzydłem uszkodzonym.
 • @loktar: Czy ktoś mi wyjaśni, w którą stronę zacznie się przekręcać samolot któremu urwało się skrzydło
  Voilà!

  http://grzegorz.rossa.nowyekran.pl/post/8234,klamca-powinien-miec-dobra-pamiec-i-znac-prawa-fizyki
 • proszę o dowody
  To nie jest wypadek zgubienia sztucznej szczęki.
  Jeśli stawia się tak mocną tezę jak w tytule, to wypadałoby podać jakieś dowody, a nie "argumenty"!!!

  Co to w ogóle jest?
  "Na podstawie przytoczonych danych można postawić tezę że TU-154M 101 nie wykonał półbeczki gdyż [...] kąty przechylenia Tupolewa są wyliczane, z kolei wiązka fal radiowych nadajnika radiowysokościomierza RW-5M dla kąta przechylenia 120 stopni nie może dać żadnych odczytów wysokości samolotu, ponieważ wiązka fal jest skierowana skośnie do góry, a nie w kierunku do ziemi."

  Skoro wielkość jest wyliczana, to zapewne nie jest odczytywana, no nie?


  "Kolejnym argumentem przeciwko twierdzeniu że TU-154M 101 miał wykonać półbeczkę jest informacja przekazana prokuratorowi Tomaszowi Mackiewiczowi przez lekarza pracującego w smoleńskim pogotowiu Nikołaja Jakowlewicza Bodina (jest to prawdopodobnie ostatnia osoba która widziała Tupolewa w całości)."

  Sorry, ale przyrządy są bardziej wiarygodne niż świadkowie.
 • Okey
  Po przeczytaniu tego artykułu i wielu innych, dochodzę do wniosku że nie istnieje coś takiego jak " teorie spiskowe" dotyczące smoleńskiej katastrofy a tylko są niewygodne pytania i prawdziwe teorie na które ktoś strasznie nie chce udzielić żadnych informacji i stąd i cała ta kampania dezinformacyjna i ośmieszanie innych oraz zastraszanie.
  By nie wyszło że "teorie spiskowe" są prawdziwymi faktami, analizami a raporty oficjalne mają tylko przykryć fakt że ta katastrofa to po prostu był spisek prawdziwy.
  Niby fakt zamachu wyłania się z tego jako oczywisty ale jak, kiedy i gdzie to wszystko miało miejsce oto jest pytanie.
  Czy prawda ujrzy światło dzienne i jakie miny będą mieli wtedy ci tak dziś zadowoleni z siebie głosiciele komunałów.
 • @Pluszak, all
  resztka podwozia wbita w ziemię pod normalnym kątem:

  http://img846.imageshack.us/img846/7967/podw.jpg

  zeznania Bodina są niewiarygodne, facet w strumieniu gazów wylotowych trzymał się za koło od samochodu bo akurat zaparkował pod brzozą, poleciał za tupolewem i w mgnieniu oka ocenił że wszyscy nie żyli a straż pożarna już dogaszała ogień. 2 minuty po zdarzeniu.
 • @Jerzy Wawro
  "Sorry, ale przyrządy są bardziej wiarygodne niż świadkowie."

  Ośmielę się "odrobinę" nie zgodzić z powyższym stwierdzeniem - za wiarygodny przyrząd można uznać tylko taki, który nie wpadł w ręce (lub/i) ruskich/pruskich/tuskich. Jest to moim zdaniem warunek konieczny, ale oczywiście nie wystarczający. Strach pomyśleć co może wskazywać przyrząd, który przeszedł przez te wszystkie łapska.
  Co do świadków, to są tacy których samo pochopne posądzenie o brak rzetelności może być obraźliwe. Ja bym tak łatwo nie podjął się skreślania świadków, którzy mówią coś innego niż wskazują przyrządy.
 • @hallo50
  Witamy w gronie "przebudzonych"... :(
 • @space
  Dzięki, ale to po prostu znaczy tyle że tak jak z wizytą u lekarza , idę bo czuję tylko że coś boli a po badaniach już widać co i w którym miejscu. I widać jak bardzo choroba nas zżera.
 • @Acontrario
  A raport końcowy KBWLLP w którym zamieszcza się fotki prywatnych osób (bez ich zgody) wykonane 3 dni po katastrofie Tupolewa, w którym pewne informacje się eksponuje, pewne pomija a pewne czerpie z powietrza jest wiarygodny?
 • @Jerzy Wawro
  Dowody:

  http://pluszak.nowyekran.pl/post/22568,katastrofa-tu-154m-raport-komisji-jerzego-millera-brakujacy-stenogram-rozmow-pilotow

  Dlaczego w raporcie komisji rozmów KBWLLP nie uwzględniono stenogramu rozmów pilotów (wersji finalnej) rządowego Tupolewa?

  tu:

  http://pietkun.nowyekran.pl/post/23249,mswia-odpowiada-blogerom-ne

  pytanie 21 (nawiasem moje pytanie ) i wykretna odpowiedź MSWiA kompletnie nie na temat

  "Raport końcowy wraz z załącznikami powstał w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań urządzenia TAWS, stenogramów rozmów pilotów samolotu Tu-154M, ekspertyzy fonograficznej, wykresów zapisów rejestratora QAR ATM i analizy organizacji lotu. "

  tu:

  http://pluszak.nowyekran.pl/post/24128,katastrofa-tu-154m-raport-komisji-jerzego-millera-fotografie-katy-ciecia-drzew

  KWBLLP użyła fotografii dwóch prywatnych osób, bez ich zgody, z czego jedna z tych osób domaga się odszkodowania, druga z tych osób jest S. Amelin - fotografie wykonane 3 dni po zaistnieniu katastrofy znalazły się w raporcie końcowym KBWLLP.

  A które przyrządy są bardziej wiarygodni niż świadkowie? Ma pan na myśli oryginały czarnych skrzynek Tupolewa 101 które cały czas są na terenie Rosji, po których KOPIE z uporem maniaka latał kilkukrotnie szef MSWiA?
 • @Pirx
  O dokumenty z sekcji zwłok należy pytać Prokuraturę Wojskową.
 • Brzoza!
  Witam

  świetna analiza - gratulacje.

  A ja się zastanawiam, czy w tej powodzi kłamstw, zaprzeczania faktom i ordynarnych manipulacji, ktoś próbował dokonać laboratoryjnej symulacji zderzenia końcówki skrzydła - czyli obłej, metalowej konstrukcji o właściwej sobie wytrzymałości, o danej masie, prędkości, czyli energii kinetycznej, z nieruchomą przeszkodą drewnianą o parametrach żywej brzozy odpowiedniej grubości.
  Może wtedy uwierzę, że to drzewko mogło ściąć skrzydło samolotu.

  pozdrawiam
 • @Pluszak
  A mogę prosić tak w dwóch zdaniach?
  Pomogę.
  W raporcie Millera zdanie "...." jest nieprawdziwe, ponieważ jest sprzeczne ze zdaniem (zdaniami): "....", których prawdziwość nie budzi wątpliwości.
  Dowód sprzeczności: ....


  Jeśli ten dowód ma być taki jak powyżej, to proszę sobie darować (co ma do rzeczy użycie fotografii bez czyjejś zgody? brak czarnych skrzynek może być co najwyżej powodem do braku pewności czy raport jest prawdziwy, a nie do pewności że jest kłamliwy - na dodatek była trzecia, polska skrzynka).
 • @jazgdyni
  "Może wtedy uwierzę, że to drzewko mogło ściąć skrzydło samolotu."

  Przykład zapodany przez "prawie leminga" (już jest blisko, już dochodzi):

  "A Ty wiesz co się stanie jak samochód uderzy w drzewo przy 100 km/h? A tu było prawie 300!"

  Do dzisiaj nie mogę przeboleć tego przykładu.

  Ukłony
 • @Acontrario
  A jeżeli weźmiesz to pod uwagę : www.smolensk-auto.ru/forum/index.php?showtopic=16192 2 min. zamieniają się w 18-naście. A Bodin widział inny samolot.
 • @Jasiek
  To jest właśnie przykład bzdurnego myślenia humanistów (prokuratorzy!!!) o prawach fizyki.
  Jak nie ma zgody wśród ekspertów, to wykonuje się eksperyment.

  "A Ty wiesz co się stanie jak samochód uderzy w drzewo przy 100 km/h? A tu było prawie 300!"

  A z drugiego końca ja zapytam: - A Ty wiesz co się dzieje z drzewem, gdy z szybkością 100 km/h uderzę w to drzewo siekierą? Jakich zniszczeń dozna siekiera po tym uderzeniu?

  Obłe skrzydło samolotu o zasadniczo wąskiej krawędzi jest znacznie bliżej uderzającej siekiery, niż zderzającego się samochodu.

  Jak brak wiedzy technicznej i należytej wyobraźni to nie opowiada się głupot.


  I jakoś nikt nie pamięta katastrofy w Lesie Kabackim, gdzie samolot skosił (poucinał) chyba hektar lasu zanim się rozpadł.
 • ok, zamachnęli się na Siewiernym
  dlaczego w takim razie ani lekarz Bodin, ani inni świadkowie nie wspominają o wybuchu, który doprowadził do "rozdrobnienia" samolotu? Przecież zarówno eksplozja, jak i uderzenie w ziemię wielotonowych szczątków byłyby słyszalne w całym Smoleńsku. A tu nic, tylko dźwieki jakby butelka wybuchła w ognisku, jakby gałęzie pękały. Dodam, że tymczasem uczestnicy delegacji w Katyniu słyszeli wybuch. W którym miejscu zatem dokonano zamachu?
 • @
  http://www.youtube.com/watch?v=PoZEuj1VPv0&feature=related
  Ciekawy wątek o kradzieży tożsamości w 9/11 ... jeżeli tam się dało przeprowadzić oszustwo to co dopiero z Naszym samolotem.
 • @Ewa Rembikowska - re: epidemia ?
  To już drugi.... Znalazłam takie coś :

  http://www.tvn24.pl/1,1709485,druk.html

  Oczywiście tvn24 rzetelnie o szczegółach NIE informuje - niby afera hazardowa, szantarzyki ale FSB jest w tle.

  Pozdrawiam.
 • @jazgdyni
  Ten przykład Millera był strasznie głupi ! Co innego jadąc setką walnąć masą ok.1000 kg w drzewo na wysokości plus minus metra od ziemi, a co innego musnąć na wysokości 5.1 - 6.2 m (Milleru nie ma ciągle pewności co do wysokości) z prędkością 280 km/h...
  To tak jak z płomieniem świecy "przecinanym" cienkim patykiem z dużą szybkością - ani patyk się nie nadpali, ani płomień nie zgaśnie.
  Może głupi przykład dałam, ale napewno nie głupszy od Milleru...
  Pozdrawiam.
 • Szantażyki - oczywiście miało być...
  Za byka przepraszam.
 • @pocztax
  gdzie to można wyczytać?tam na ten temat nie ma ani jednego słowa
 • Fragmen wywiadu z czlonkiem rzadowej komisji badajacej przyczyne katastrofy:
  Czy oprócz lotu specjalnego wykonywano jakieś inne eksperymenty: w tunelu aerodynamicznym, na hamowni, próby przeciążeniowe, wytrzymałościowe, symulacje komputerowe.
  - Z tego, co się orientuję, to nie robiono niczego takiego, gdyż nie było takiej potrzeby. Te ustalenia i obliczenia, które zostały wykonane, były wystarczające.

  Robiono obliczenia uzasadniające możliwość wykonania przez samolot półbeczki tuż przy ziemi?
  - Podkomisja techniczna się tym zajmowała. Gdy samolot traci jedną trzecią skrzydła, nie jest w stanie przeciwdziałać momentowi obrotowemu. Musi się obracać. Efektywność aerodynamiczna usterzenia nie jest wystarczająca, żeby to skorygować.

  Nie ma Pan wątpliwości, że to właśnie brzoza ucięła sześć metrów skrzydła? Przecież ono przeleciało jeszcze 200 metrów.
  - Przeleciało.

  A komisja nie próbowała przeprowadzić próby zachowania się sześciometrowego płaskiego kawałka metalu poddanego oporowi powietrza przy prędkości 270 km/h i jeszcze uderzającego o rozmaite przeszkody?
  - Nie zrobiono takiego eksperymentu.

  NO COMMENTS
 • Zrodlo: Nasz Dziennik; 27.08
  ...
 • @TCL
  N/t wywiadu z Waldemarem Targalskim, pilotem, członkiem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego powołanej do zbadania katastrofy smoleńskiej - tu:

  http://zygumntbialas.nowyekran.pl/post/24975,nie-poruszajmy-tego-tematu-mowi-pplk-waldemar-targalski

  _____
  http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110827&typ=po&id=po03.txt
 • @Pluszak
  Hej, Pluszaku!
  piszesz ze kilka detali z tego wpisu zostało uwzględnione w II turze.
  Mam nadzieję, ze mojego pytanka nr 1 nie ciachnąles,, bo ono własnie pochyla sie nad kwestia pomiaru RW w pozycji "na plecach" zaje sie w sposob tak detaliczny, ze bardziej dokladnie obliczyc tego nie sposob.
  Pozdrawiam!
 • @Pluszak
  A... zapomnialem Ci napisac, ze Tabelą nr 1 u Millera - szkoda sobie nawet glowe zawracac. Jak tylko otworzylem Załacznik, to od razu odnioslem takie nieodparte wrazenie, ze Tabela nr 1, to taka tabelka "na brudno" :)

  Pozdrawiam
 • zobacz...
  Czy od 50 lat Polską rządzi niemiecka agentura?


  http://maciejsynak.blogspot.com/p/werwolf.html
 • @janfilip
  Spójrz na godzinę choćby nadania pierwszego posta na stronie, którą podałem.
 • @Jerzy Wawro
  W załączniku nr 4 temu samemu miejscu odpowiadają dwa różne kąty przechylenia: 90 stopni według Tabeli 1 oraz 120 stopni według Tabeli 2.

  A przy okazji, czym zajmowali się polscy eksperci których oddelegowano do Smoleńska? Dlaczego w raporcie końcowym posłużyli się zdjęciami wykonanymi przez Siergieja Amelina, tego samego który został złapany na fałszowaniu innych fotografii?

  W raporcie końcowym KBWLLP napisano na temat brzozy, ale nie podano dokładnej średnicy brzozy - dlaczego?

  KBWLLP w raporcie końcowym 61 stron poświęciła niedouczeniu i potrzebie szkolenia pilotów 36 SPLT, a informacjom na temat wraku, danym medycznym - 6 stron. Badania i ekspertyzy zajęły 3 strony. W raporcie końcowym KBWLLP nie zawarto żadnych ekspertyz pirotechnicznych.

  W raporcie końcowym KBWLLP nie uwzględniono dwóch wstrząsów jakie wystąpiły w samolocie TU-154M 101 przed awaria zasilania o których powiedział zespołowi parlamentarnemu prof. Kazimierz Nowaczyk z Uniwersytetu w Maryland, niekwestionowany autorytet w dziedzinie analizy spektroskopowej. Chodzi o zapisy przedstawiające wstrząsy wewnętrzne samolotu, które nastąpiły pomiędzy piątym, nieodnotowanym przez MAK sygnałem TAWS a momentem awarii zasilania.

  W raporcie KWBLLP nie uwzględniono dwóch
 • @O.R.K.S.
  Twoje pytania także zostały uwzględnione w II turze pytań.
 • @Pluszak
  To nie jest prawda w Tabeli 1 90stopni mamy w odległości 795m od pasa.
  W tabeli 2nie ma podanego odchylenia w takiej odległości.
  Choć rzeczywiście tabele te nie są zgodne. Nie wiem z czego to wynika.
  Aby uzyskać pewność, należałoby wyjaśnić te różnice.
 • @Jerzy Wawro
  "Choć rzeczywiście tabele te nie są zgodne. Nie wiem z czego to wynika."
  Aha. Na pewno jest jakiś bardzo ważny powód. W poprawionej wersji już się może zgadzać.
  1,2g - 100g to też na pewno źle postawiony przecinek przez edytora, no i stąd alternatywne wnioski. W zależności od potrzeb, używa się jednego, albo drugiego. Itd itp...
  Dobrze, że Mileru nie wyszło 300g, gdy samolot kolibał się z prędkością przepadania. Ach! On teraz nie ma prędkości przepadania tylko w kolejnych wersjach przyspiesza i wyrywa w górę, żeby zrobić miejsce na bekę i jakoś uwiarygodnić rozpad na puzzle. Ble, ble, ble..

  Też nie brałbym za bardzo serio tych nowych świadków, starych zresztą też nie. Niczego bym nie brał. Wziąłbym wrak i na początek sprawdził, czy to 101.
 • @loktar
  Skoro "lżejsze skrzydło" ma iść w górę, pozbądźmy się wszystkich skrzydeł w samolotach, wtedy to dopiero pójdą w górę !!!
 • @jazgdyni - takiego idiotyzmu dawno nie czytałem
  Z reguły w głupie polemiki nie wchodzę ale twojego komentarza nie zdzierżyłem. Śmiesz porównywać aluminiowe skrzydło samolotu z siekierą???!!!
  Dla ciebie jest to argument zdrowego psychicznie człowieka?

  Twardość stali w siekierach: 40-45 HRC
  Twardość duraluminum używanego na płaty samolotu: 60 BRC

  Zauważ - dwie różne skale: HRC i BRC. Po prostu duraluminium nie mieści się w skali HRC - takie jest miękkie.
  Odpowiednikiem 45 HRC jest 420 BRC. Czyli 60 BRC jest 7 razy miększe! Duraluminium jest 7 razy miększy od siekiery, no i jego grubość na skrzydle to około 2 mm a nie centymetry stali na siekierze!

  Jest powód dla którego aluminium na skrzydle nie może być zbyt twarde. Ano musi być ono wystarczająco miękkie by go giąć i kształtować. Jednak niektórzy użyją każdego argumentu by swoich racji dowieźć...

  Dodam tylko, co dla laika może być niewyobrażalne, że metrowy model samolotu zrobiony z papieru, jest wielokrotnie mocniejszy niż rzeczywisty samolot normalnej wielkości. Oczywiście biorąc pod uwage proporcje wielkości. Ale łatwo unaacznia to, jak nieprawopodobnie słaby i cienki jest kadłub samolotu. Naprawdę nie trzeba wiele, aby skrzydło samolotu "odpadło" w powietrzu i to na dużej wysokości. Wystarczy tylko przekroczyć niektóre parametry lotu, na przykład wpaść w "korkociąg".
  Czy więc drzewo mogło zniszczyć skrzydło?...

  PS. Nie piszę o tym czy był zamach czy nie, ani o powodach katastrofy, a jedynie nie mogę znieść oszołomstwa. Konstruowałem samoloty dla Boeinga pod Seattle więc niektóre komentarze podnoszą mi ciśnienie.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY

więcej